Tahir Aslandaş Dede

Tahir Aslandaş Dede

KİMSE ALEVİLERE KEL KÂHYALIK YAPMASIN

KİMSE ALEVİLERE KEL KÂHYALIK YAPMASIN                                      Alevilik ben Aleviyim demekle olmaz. Bağlı bulunduğu Ocağın ve pirinin şuuruna erdikçe, dergâhının tarihini, kültürünü tanıyıp geleceğini düşündüğü ve toplumun ızdıraplarını kalbinde duyduğu nispette Alevi olunur. Etrafımızda gerçek Alevi göremiyorsak bunun sebebi kültür, inanç, terbiye ve ruh olgunluğu noksanlığında aramalıyız. Her Aleviyim diyen …

Devamı »

Milli Birlik ve Beraberliğin Mayası Dil

TÜRK  ırkının tarihi insanlığın tarihi kadar eskidir. Nuh Peygamberin üç oğlundan biri olan Fes’in yedi oğlunun birisinin adı da Türk ( Tarh-Terah )dır. Kasgarlı Mahmut ‘’Türk adının Türklere tanrı tarafından verildiğini belirterek’’ Türk adının ‘’Gençlik kuvvet, kudret ve olgunluk çağı” manasına geldiğini belirtir. Türk kelimesi Tevrat’ta, Kur’an da ,İran ve …

Devamı »

YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILMASI VE ALEVİLER

                      YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILMASI VE ALEVİLER                                                                       TAHİR ASLANDAŞ DEDE       Yeniçeri ocağı 1.Murat Hüdavendigar(1359-1389)tarafından …

Devamı »