Hacı Bektaş Veli’den Nasihatler : ” Eline, diline, beline sahip ol.”

Hacı Bektaş Veli’den Nasihatler

* Ara. bul.

* Murada ermek sabır iledir

* Araştırma açık bir sınavdır.

* Eline, diline, beline sahip ol.

* Her ne ararsan, kendinde ara.

* Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.

* Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

* Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.

* Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

* Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.

* İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

* Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

* Nebiler, veliler insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.

* Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.

*  İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

* Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

*Abdal, Hak’ka hayran olandır.

*Adâlet her işte, Hak’kı bilmektir.

*Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.

*Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.

*Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.

*Allah ile gönül arasında perde yoktur.

*Âriflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.

*Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.

*Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.

*Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.

*Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.

*Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.

*Cennet için ibâdet geçersizdir.

*Çalışan insan kötülük düşünmez.

*Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.

*Dâimâ iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.

*Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.

*Dil mızraktan, daha derin yaralar.

*Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.

*Dînine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.

*Doğruluk dost kapısıdır.

*Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tadın.

*Edeb elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.

*Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.

*En büyük kerâmet çalışmaktır.

*En yüce servet, ilimdir.

*Hak’ka erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.

*Hakikatın ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

*Hamı pişiremezsen bari, pişmişi ham etme.

*Hükümdar (idareci), ancak adâleti ile başarılı olur.

*İbâdetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.

*İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

*İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.

*İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.

*Îmanın kemâli, âhlak güzelliğidir.

*İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.

*İnsanın kemâli, ahlâk güzelliğidir.

*İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.

*İslâmın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.

*Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.

*Kanâatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.

*Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

*Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.

*Kibrin aslı şeytan, tevazûnun aslı Rahmân’dır.

*Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.

*Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebsizlik, hıyânet Hak’kı inkâr eder.

*Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.

*Oturduğun yeri pâk et, kazandığın lokmayı hak et.

*Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.

*Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

*Yolumuz; ilim, irfân ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

Hakkında: admin

Avatar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir